ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Η ειδική διαπαιδαγώγηση είναι έργο του ειδικού παιδαγωγού, ο οποίος καταρτίζει ένα εξατομικευμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα απόλυτα προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες και τον προσωπικό ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή, καλύπτοντας τις δυσκολίες και αξιοποιώντας τις ικανότητες του παιδιού.

ΕΙΔΙΚΗ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Ειδική Διαπαιδαγώγηση Σχολικής Ηλικίας

Η ειδική διαπαιδαγώγηση είναι έργο του ειδικού παιδαγωγού, ο οποίος καταρτίζει ένα εξατομικευμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα απόλυτα προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες και τον προσωπικό ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή, καλύπτοντας τις δυσκολίες και αξιοποιώντας τις ικανότητες του παιδιού.

Ορισμένα παιδιά ενώ δεν παρουσιάζουν εμφανή νοητικά, ψυχοσυναισθηματικά ή άλλα αναπτυξιακά προβλήματα, δυσκολεύονται να μάθουν με την τυπική εκπαιδευτική διαδικασία. Μια τέτοια κατηγορία μαθητών/τριών είναι εκείνα που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες και χρειάζονται ειδική διαπαιδαγώγηση.

Στόχοι του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων του μαθητή (μνήμη, λογική σκέψη, συγκέντρωση) και η συστηματική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών με την ανάπτυξη της γραφής, ορθογραφίας, ανάγνωσης και αρίθμησης.
Η ειδική διαπαιδαγώγηση αφορά παιδιά με:

• Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσπραξία)
• Νοητική Καθυστέρηση
• Διαταραχές Λόγου
• Αισθητηριακά ελλείμματα (πρόβλημα όρασης & ακοής)
• Διαταραχές της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (π.χ. ΔΕΠ-Υ)
• Διαταραχές της Ανάπτυξης (π.χ. Αυτισμός ή σύνδρομο Asperger)
• Δυσκολίες προσαρμογής
• Δυσκολίες συμπεριφοράς

Συχνές Ερωτήσεις

Πως πραγματοποιείται η αξιολόγηση στην ειδική διαπαιδαγώγηση;

 

Η αξιολόγηση είναι το σημαντικότερο σημείο, πριν από το σχεδιασμό και την οργάνωση της σωστής παρέμβασης. Στον χώρο μας παρέχεται ο συνδυασμός διαφορικής και ενδοατομικής αξιολόγησης. Δηλαδή τυπικών και άτυπων μέσων αξιολόγησης αντίστοιχα, για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Η πληθώρα των πλέον σύγχρονων σταθμισμένων/τυπικών τεστ που διαθέτουμε, βοηθούν στην έγκυρη κι αξιόπιστη εκτίμηση των δυσκολιών.
Μετά τη διάγνωση και τον προσδιορισμό των δυσκολιών του κάθε παιδιού, θα προκύψει η στοχοθεσία και ο σχεδιασμός της παρέμβασης στην ειδική διαπαιδαγώγηση.

Η αξιολογητική διαδικασία ξεκινά με τη σύντομη συνέντευξη των γονέων. Σε αυτή, γίνεται η λήψη αναπτυξιακού ιστορικού του παιδιού και καταγράφονται πληροφορίες για το παιδί και την οικογένεια του. Εν συνεχεία, το μαθησιακό προφίλ του μαθητή διαμορφώνεται με τη χορήγηση τυπικών και άτυπων δοκιμασιών στο ίδιο. Με την ολοκλήρωση των τεστ στην ειδική διαπαιδαγώγηση, βαθμολογούνται τα αποτελέσματα και γίνεται η ερμηνεία αυτών. Παράλληλα γίνεται αναφορά και στη συμπεριφορά του παιδιού και εάν κριθεί σκόπιμο συστήνεται κι έλεγχος του νοητικού δυναμικού.

Πως γίνεται ο σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος της ειδικής διαπαιδαγώγησης;

 

Από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η διάγνωση και σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα για το μαθησιακό προφίλ του παιδιού, προκύπτουν οι στόχοι του προγράμματος. Στη συνέχεια, σε ένα προγραμματισμένο ενημερωτικό ραντεβού της οικογένειας παρουσία και των δύο γονέων, προτείνεται το πρόγραμμα αποκατάστασης δυσκολιών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού.
Είναι σημαντικό, στο σχεδιασμό του προγράμματος να λαμβάνονται υπόψιν τα ενδιαφέροντα του μαθητή. Έτσι αποκτά κίνητρο για ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία.
Παράλληλα με το εξατομικευμένο πρόγραμμα, ο ειδικός παιδαγωγός έχει άμεση συνεργασία με το σχολικό πλαίσιο αλλά και με την οικογένεια του παιδιού ώστε να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα οργάνωσης μελέτης, με σκοπό την αυτονομία και ανεξαρτησία του παιδιού στη μελέτη.

Γνωρίστε μας

Κλείστε Ραντεβού

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού να μας γνωρίσετε και να δείτε και τον χώρο που πραγματοποιούνται οι συνεδρίες.

w

Αξιολόγηση

Σας περιμένουμε για την αξιολόγηση του παιδιού και την πρώτη γνωριμία με τους θεραπευτές του κέντρου μας.

1η Συνεδρία

Η ομάδα του κέντρου, θα σας περιμένει να καλωσορίσει εσάς και το παιδί σας στο χώρο και θα σας εξηγήσει αναλυτικά το εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπειών που θα ακολουθήσετε.