ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο κέντρο μας παρέχουμε επιστημονικές υπηρεσίες και θεραπείες όπως Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική Υποστήριξη, Ειδική Διαπαιδαγώγηση και Συμβουλευτική Γονέων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη διάγνωση, την αξιολόγηση και την αποκατάσταση διαταραχών λόγου, φωνής, ομιλίας και μάσησης-κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, ανεξαρτήτως αιτίας.

Εργοθεραπεία

Ο εργοθεραπευτής είναι ένας εκπαιδευμένος επιστήμονας που δουλεύει με παιδιά και ενήλικες που εμφανίζουν δυσκολίες, στον αντιληπτικό, συναισθηματικό, κινητικό, γνωστικό τομέα της ανάπτυξης.

Ψυχολογική Υποστήριξη σε Παιδιά & Εφήβους

Η βοήθεια ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας κρίνεται απαραίτητη όταν πλήθος παραγόντων επηρεάζουν την ομαλή ανάπτυξη τους, όπως οργανικοί (σωματικές παθήσεις), αισθητηριακοί (αυτισμός, ΔΕΠ-Υ, λοιπά σύνδρομα), ψυχοσυναισθηματικοί, μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες, κοινωνικές δυσκολίες και ψυχιατρικές παθήσεις.

Ειδική Διαπαιδαγώγηση Σχολικής Ηλικίας

Η ειδική διαπαιδαγώγηση είναι έργο του ειδικού παιδαγωγού, ο οποίος καταρτίζει ένα εξατομικευμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες και τον προσωπικό ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή, καλύπτοντας τις δυσκολίες και αξιοποιώντας τις ικανότητες του παιδιού.

Σχολική Ετοιμότητα

Μέσα από μία αξιολόγηση για τη σχολική ετοιμότητα το παιδί ελέγχεται για την αδρή και λεπτή κινητικότητα, την πλευρίωση, τις γραφοκινητικές δεξιότητες, την κατάκτηση των προμαθηματικών εννοιών, την επικοινωνία και συναισθηματική ωριμότητα του παιδιού.

Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Οι ομάδες κοινωνικοποίησης και ένταξης δημιουργούνται από τον παιδοψυχολόγο και απευθύνονται σε παιδιά που δυσκολεύονται να ενταχθούν μέσα στην ομάδα είτε στο σχολείο ή σε άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες.

Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενδυναμώσει το ρόλο κάθε γονέα ώστε ο ίδιος να είναι σε θέση να βοηθήσει το παιδί να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί.

Μέθοδοι

P.E.C.S

Περισσότερα
Είναι ένα σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων (PECS – Picture Exchange Communication System). Αποτελεί μία μορφή επαυξητικού και εναλλακτικού τρόπου επικοινωνίας (AAC), που χρησιμοποιεί εικόνες αντί για λέξεις, ώστε να βοηθήσει τα παιδιά να επικοινωνήσουν. Το PECS σχεδιάστηκε ειδικά για παιδιά με αυτισμό, που καθυστερούν στην ανάπτυξη της ομιλίας τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Περισσότερα
Οι κοινωνικές ιστορίες αναπτύχθηκαν ως εργαλείο, με σκοπό να βοηθήσουν τα άτομα με δυσκολίες επικοινωνίας να αναπτύξουν την κατανόηση για το κοινωνικό γίγνεσθαι αλλά και να αντιμετωπίσουν κινδύνους ή δύσκολες καταστάσεις στην καθημερινότητά τους. Οι ιστορίες αυτές αποτελούν περιγραφή ενός γεγονότος, μίας κατάστασης ή μιας δραστηριότητας που καταλήγουν σε ένα αποτέλεσμα – συμπέρασμα και στην αιτιολόγησή του, στοχεύοντας στην τροποποίηση της συμπεριφοράς του ατόμου με ΔΑΦ και άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες.

SIMATA

Περισσότερα
Τα SIMATA είναι μια μέθοδος παρέμβασης στην αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία. Εφαρμόζονται από το παιδί και τον θεραπευτή και σχετίζονται άμεσα με την τοποθεσία της άρθρωσης και την παραγωγή του κάθε φθόγγου. Παρέχουν εξωγενή ακουστικά, οπτικά (αναπαράσταση του φθόγγου ως προς τον τόπο και τον τρόπο παραγωγής του), απτικά (αγγίζουν τη θέση άρθρωσης και ακολουθούν τον τρόπο, για παράδειγμα δόνηση) και ιδιοδεκτικά (προκαλούμε αργή και παρατεταμένη άρθρωση για να προσφέρει πρόσθετη ιδιοδεκτική πληροφόρηση) ερεθίσματα στην ελληνική γλώσσα.

FLOORTIME

Περισσότερα
Η μέθοδος Floortime είναι μια μέθοδος παρέμβασης για την αλληλεπίδραση με παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ). Βασίζεται στην ιδέα ότι το παιδί μπορεί να αναπτύξει σε μεγαλύτερο βαθμό την αλληλεπίδραση με έναν ενήλικα όταν εκείνος εστιάζει στις δυνατότητες του παιδιού, ανάλογες ως προς το αναπτυξιακό του επίπεδο.

MAKATON

Περισσότερα
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευέλικτο επικοινωνιακό – γλωσσικό πρόγραμμα που υποστηρίζει συνολικά τις δεξιότητες επικοινωνίας λόγου και ομιλίας, με ομιλία, νοήματα και σύμβολα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών. Στηρίζεται στη χρήση συμβόλων, χειρονομιών και ομιλίας με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας σε άτομα με μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες.

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

Περισσότερα
Η Εντατική Αλληλεπίδραση (Intensive Interaction) βασίζεται στις αρχές που διέπουν την επικοινωνία, όπως αυτή καλλιεργείται ανάμεσα στα βρέφη τυπικής ανάπτυξης και τους ενήλικες. Κατόπιν ερευνά πώς οι αρχές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στην επικοινωνία ανάμεσα στον εκπαιδευτή και σε ένα άτομο με διαταραχή επικοινωνίας.

M.O.R.E

Περισσότερα
Το σύστημα M.O.R.E (Motor components – Oral organization – Respiratory demands and Eye contact/control) στοχεύει στη βελτίωση του κινητικού συντονισμού απομύζησης – κατάποσης – αναπνοής, παράλληλα με τη βελτίωση του στατικού, αισθητικοκινητικού ελέγχου, της αυτορρύθμισης και της προσοχής.

LSVT LOUD

Περισσότερα
Η θεραπεία φωνής Lee Silverman (LSVT ® LOUD) θεωρείται ως η πρώτη αποτελεσματική λογοθεραπευτική θεραπευτική παρέμβαση που σκοπεύει στην βελτίωση της φωνής και της ομιλίας των ατόμων που πάσχουν από την νόσο του Πάρκινσον και άλλες νευρολογικές διαταραχές. Πρόκειται για μια θεραπεία που εστιάζει στην αύξηση της έντασης της φωνής και έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι βελτιώνει σημαντικά την ομιλία μετά από ένα μήνα θεραπείας και ότι η βελτίωση στην ομιλία διαρκεί μέχρι και δυο χρόνια μετά τη θεραπεία.

TEACCH

Περισσότερα
Το TEACCH είναι ένα πρόγραμμα παρέμβασης που εστιάζει στην ένταξη των ατόμων με αυτισμό στην κοινότητα μέσα στην οποία ζουν και δραστηριοποιούνται. Δομείται βάσει δεδομένων που συλλέγονται από τα επιμέρους περιβάλλοντα (οικογένεια, σχολείο, δραστηριότητες, κλπ.) στα οποία ζει και κινείται το άτομο με ΔΑΦ**. Τα δεδομένα αυτά γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας και έρευνας από τους εκπαιδευτές. Το TEACCH περιλαμβάνει την εκπαίδευση της οικογένειας, των δασκάλων και των φροντιστών του ατόμου έτσι ώστε όλοι μαζί να διαμορφώνουν το περιβάλλον και τις συνθήκες με στόχο την αύξηση της λειτουργικότητας, της κοινωνικοποίησης και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Περισσότερα
Τα άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, ΔΕΠ – Υ, δυσπραξία κ.λπ.) συχνά παρουσιάζουν δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία, οι οποίες συνήθως προκαλούν περαιτέρω προβλήματα στη μάθηση, τη κίνηση, τη συμπεριφορά, την επικοινωνία και τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής του ατόμου. Για το λόγο αυτό η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση εντάσσεται τόσο στο εργοθεραπευτικό όσο και στο λογοθεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης, με στόχο την αύξηση της λειτουργικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου.

OPT

Περισσότερα
Η OPT (Oral Placement Therapy) είναι μία θεραπεία η οποία συνδυάζει την παραδοσιακή λογοθεραπεία με την απτική ενίσχυση του στόματος, με σκοπό τη βελτίωση της καθαρότητας της άρθρωσης. Εφαρμόζεται σε άτομα με κινητικές και αισθητηριακές δυσκολίες για να ενισχύσει την τοποθέτηση, τη σταθερότητα και τη δύναμη των αρθρωτικών οργάνων. Ενσωματώνεται στο πρόγραμμα αποκατάστασης ασθενών με δυσπραξία, δυσφαγία – δυσκαταποσία, δυσαρθρία, δυσφωνία, διαταραχές ροής ομιλίας ή ακοής.

Συχνές Ερωτήσεις

Πότε να αναζητήσω υποστήριξη σε συμβουλευτική γονέων;

 

Η οικογένεια είναι ένα πολύπλοκο σύστημα το οποίο στην πορεία του χρόνου τροποποιείται και αλλάζει. Τα μέλη της επικοινωνούν, τους ενώνουν δεσμοί αγάπης και έχουν συγκεκριμένους ρόλους. Στις σύγχρονες κοινωνίες, η οικογένεια έχει τροποποιηθεί πολύ, οι ρόλοι είναι συγκεχυμένοι και οι απαιτήσεις πολλές. Συχνά οι γονείς βρίσκονται απέναντι σε δυσεπίλυτα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν σε σχέση με τα παιδιά τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς μπορεί να αναζητήσουν υποστήριξη σε κάποιον ειδικό.
Πραγματοποιούνται συνεδρίες μόνο με τους γονείς ή το γονέα/κηδεμόνα, ή πραγματοποιούνται παράλληλα με την ατομική θεραπεία του παιδιού. Η συχνότητα των συνεδριών καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης αλλά και αναγνώρισης των ειδικών αναγκών κάθε οικογένειας.

Πότε εμφανίζονται οι αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές ή/ και αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας;

 

Οι διαταραχές με τις οποίες ασχολείται η λογοθεραπεία, όπως οι αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές και αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας, εμφανίζονται συνήθως στην προσχολική ηλικία. Οπότε το έργο του Λογοθεραπευτή, χάρις στην πλαστικότητα του εγκεφάλου, ξεκινάει από πολύ νωρίς (σε ηλικία 2-3 ετών) με στόχο την πρώιμη και έγκαιρη παρέμβασή τους.

Γνωρίστε μας

Κλείστε Ραντεβού

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού να μας γνωρίσετε και να δείτε και τον χώρο που πραγματοποιούνται οι συνεδρίες.

w

Αξιολόγηση

Σας περιμένουμε για την αξιολόγηση του παιδιού και την πρώτη γνωριμία με τους θεραπευτές του κέντρου μας.

1η Συνεδρία

Η ομάδα του κέντρου, θα σας περιμένει να καλωσορίσει εσάς και το παιδί σας στο χώρο και θα σας εξηγήσει αναλυτικά το εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπειών που θα ακολουθήσετε.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω e-mail είτε συμπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία.

212 107 2154

Λεωφ. Ευελπίδων 40, Βούλα

Το κέντρο λειτουργεί καθημερινά:
12:00-21:00